Facultat de Turisme

This language version doesn't exist

Data

El dimecres dia 26 de juliol de 2017, a les 19 hores, a l'Aula Magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.

Els alumnes admesos han de ser a l'interior de la sala a les 18.30 hores per rebre les instruccions pertinents. Per al públic assistent, les portes s'obriran a les 18.45 hores.

Destinataris

Estudiants de la Facultat de Turisme.

Requisits d'admissió a la cerimònia

Alumnes matriculats l'any acadèmic 2016-17, inclosos els de mobilitat, a qui manquin 18 o menys crèdits per acabar els estudis, d’acord amb el període d’avaluació extraordinària, i que, a més, estiguin matriculats d'aquests crèdits.

Sol·licitud d'inscripció

La sol·licitud s'ha de fer per UIBdigital. Per poder fer la sol·licitud han de tenir 180 crèdits superats i han d'estar matriculats de la resta de crèdits que manquin per acabar els estudis. El dia 19 de juliol han de complir els requisits d’admissió d’acord amb el període d’avaluació extraordinària.

Si un alumne simultanieja estudis i compleix els requisits en dues titulacions, es pot inscriure a les dues cerimònies. No obstant això, ha de fer una sol·licitud per UIBdigital i l'altra sol·licitud mitjançant una instància als serveis administratius, i indicar com a referència «Simultaneïtat d'estudis».

This language version doesn't exist

Terminis

Sol·licitud d'assistència a la cerimònia de graduació: del 12 de juny al 3 de juliol de 2017 per UIBdigital. La notificació de l'admissió, juntament amb el nombre de convidats admesos, o el rebuig a participar a la cerimònia es farà a través d’UIBdigital el 22 de juliol de 2017.

Procediment per establir el nombre de convidats

Si els alumnes admesos a les cerimònies més tots els seus convidats caben a la sala, aleshores s'admetran tots els convidats.

En cas contrari, s'aniran restant convidats als alumnes que més n'han proposat, fins que càpiguen tots a la sala.

La cerimònia es podrà seguir en directe a través de CanalUIB i d’una pantalla en una sala adjunta.